leGPSBip+: demonstratievideo en configuratie

leGPSBip+: gebruiksaanwijzing

GPS zoeken: Hoe meer de oranje LED knippert, hoe meer satellieten in beeld zijn. Wanneer de GPS fix is vastgesteld, stopt de LED met knipperen.

Aangezien leGPSBip+ een zeer energiezuinig apparaat op zonne-energie is, heeft het optimale omstandigheden nodig om in minder dan 2 minuten een GPS-positie te bepalen: op de lanceerplaats, in een heldere omgeving, met een heldere hemel, handvat naar de hemel gericht en op een minimumhoogte van 1,50 m van de grond (idealiter op de helm op het hoofd van de piloot).

De GPS fix duurt veel langer als je in beweging bent. Als de fix eenmaal statisch is gedaan, blijft hij in beweging. Idealiter zet je leGPSBip+ aan als je aankomt op je pre-vlucht locatie.

Het kan tot 10 minuten duren voor de allereerste GPS fix (afhankelijk van de bewolking).

Opmerkingen :
Zonder een GPS fix wordt uw track niet geregistreerd.
Tijdens de acquisitie van satellieten is het batterijverbruik hoog.

Positie van de GPS-antenne : Voor de beste satellietontvangst plaatst u het toestel in de richting van de hemel, zoals aangegeven in het diagram.

Opmerkingen :
Zorg er al tijdens de voorbereiding voor dat niets leGPSBip+ bedekt en dat de antenne naar de hemel gericht is.
De track recording begint 1 minuut voor de startdetectie (als de GPS fix heeft plaatsgevonden). Of, in de ConfiguratorU kunt de startdetectie uitschakelen, en de opname begint zodra de GPS-fix is vastgesteld, en gaat door zolang het toestel is ingeschakeld.

Info: leGPSBip+ is speciaal ontworpen voor gebruik in paragliding. Wij garanderen geen optimale werking in auto's, thuis of in de buurt van gebouwen.

U kunt vier verschillende volumes kiezen.

Silent Vario: het stemvolume en het LED-gedrag kunnen worden geconfigureerd in de Configurator.

Let op:
Het volume van de vario is een energieverbruiker: wanneer het volume maximaal is, is het batterijverbruik hoog.

U kunt de klimgevoeligheid wijzigen zonder via de Configurator te gaan (bijvoorbeeld vlak voor het opstijgen), door bovenstaand schema te volgen.

Let op: als u meerdere profielen heeft, moet u er eerst een selecteren.

U kunt het daalalarm wijzigen zonder via de Configurator te gaan (bv. vlak voor het opstijgen), door bovenstaand schema te volgen.

Let op: als u meerdere profielen heeft, moet u er eerst een selecteren.

Nulstelling: korte modulaties geven aan dat u aan het nullen bent. Configureerbare drempels in de Configurator.

Let op: Als de vario stil of uitgeschakeld is, wordt de handmatige spraakmelding geactiveerd door te dubbelklikken.

Vraag op elk moment vluchtinformatie op door te dubbelklikken of te dubbelklikken (indien stil of uitgeschakeld) op het toestel.

Let op: De sterkte van de dubbele tik, de deactivering van de dubbele tik op de grond en het formaat van de aankondiging zijn configureerbaar in de Configurator.

U kunt de automatische spraakmodus in- of uitschakelen: hiermee wordt vluchtinformatie aangekondigd wanneer aan de voorwaarden voor afstand, hoogte of tijd is voldaan.

Vluchtinformatie per stem :

 • GPS-grondsnelheid (indien beschikbaar)
 • Hoogte (ASL), gekalibreerd van GPS bij opstarten, barometrisch tijdens de vlucht

Gebruik Chrome of Firefox. Meer informatie over de Configurator.

Om een vlucht te bekijken IGC-bestand: haal het bijbehorende IGC-bestand op (uit de map tracks), laad het in een online viewer zoals IGC Webview, VisuGPS, CFD of XContest.
U kunt het KML-bestand ook in Google Earth laden om uw route in 3D te bekijken.

Bij elke inschakeling kondigt de stem bij benadering het oplaadpercentage van de GPSBip+ aan. Het percentage wordt aangekondigd van 10 tot 10, en elke inschakeling om het laadpercentage te controleren verbruikt een paar procent van de batterij.

Opmerking: de autonomie van de GPSBip+ hangt uiteraard af van de zonneschijn, alsook van de opties geactiveerd in de Configurator (zie verbruiksindicatie voor elke parameter).

In-flight solar charging is gegarandeerd met standaard instellingen (minimum of medium volume, 0.1Hz GPS frequentie, standaard vario instellingen, auto voice en connectiviteit uit, ...)

Als de batterij volledig ontladen is, laat de leGPSBip+ bij het inschakelen een pieptoon horen, speelt dan de uitschakelmelodie en de LED knippert enkele seconden rood.

U kunt het apparaat op uw computer aansluiten als een USB-stick, of het opladen met de netlader van uw smartphone (of sigarettenaansteker, externe batterij, enz.). Elke stroombron van elke sterkte (van 200mA tot 4A) kan worden gebruikt.

Opmerking: Het apparaat heeft een standaard USB-aansluiting (USB-C) en kan met elke kabel worden opgeladen. U kunt elke USB-lader gebruiken, standaard 5V of Quick Charge (QC), Power Delivery (USB-C PD) omdat het apparaat volledig compatibel is met USB.
Bij het opladen via USB trekt het apparaat maximaal 200mA. Het opladen is voltooid in 2 uur.

Bij opladen via USB wordt het oplaadniveau aangegeven door de LED op de GPSBip+ (wanneer deze is uitgeschakeld):

 • Als hij oplaadt, knippert de LED langzaam rood.
 • Als het opladen klaar is, brandt de LED groen en na een uur gaat hij helemaal uit.

De UltraBip laadt continu op als hij in de zon staat (of hij nu uit of aan staat)! De zonnelading wordt niet gesignaleerd om de batterij te sparen. Houd rekening met ongeveer 20 uur direct zonlicht om het op te laden naar 70%.

Let op: Solar charging zal het beste werken in direct zonlicht (niet bewolkt, niet bewolkt). Wees voorzichtig en laat de GPSBip+ niet achter een raam of de voorruit van uw auto liggen, dit zal uw GPSBip+ niet opladen en de batterij beschadigen.

Zie de connectiviteitsgids hier.
U kunt verschillende profielen activeren in de Configurator. Als u meer dan één profiel heeft, wordt u bij het inschakelen altijd gevraagd uw profiel te kiezen.

Voer op elk moment een fabrieksreset uit: worden de standaardinstellingen toegepast, en moet u uw taal opnieuw kiezen.

Let op: wordt uw laatste configuratiebestand opgeslagen als before-reset-config.gpsbip.

Talen : andere talen kunnen worden gedownload hier.

Standaardinstellingen :

 • 1 profiel
 • Spraak handmatige modus: AAN
  • mededeling: hoogte, snelheid, gemiddelde klimsnelheid
 • Automatische stemfunctie: UIT
 • GPS: AAN
  • startdetectie: AAN
  • GPS-frequentie: 0,2 Hz
  • Opnameformaat: IGC en KML
 • Instant Vario: AAN
  • stijgingsdrempel: 20cm/s
  • afdalingsalarm : UIT
  • nulstelling: UIT
  • stille vloervariant: AAN
 • Connectiviteit: UIT
 • Automatische uitschakeling: na 25min inactiviteit

Hier kunt u de printbare versie van de gebruiksaanwijzing downloaden

Download pagina 1

Download pagina 2

leGPSBip+ : FAQ

Opstarten:

Je moet hem gewoon 1 uur opladen aan het lichtnet (niet op een powerbank, niet op een computer) met een oplader en een kabel waarvan je weet dat hij werkt (probeer eerst je smartphone op te laden). In dit stadium is 1 uur opladen voldoende, een nachtje laten liggen heeft geen effect, en het is normaal dat het ledje niet oplicht.

Voer na 1 uur, terwijl u de stekker in het stopcontact laat zitten, een reset uit (ongeveer 20 seconden op de knop drukken), en laat hem dan 's nachts opladen.

Als de aangesloten reset geen effect heeft, voer dan een reset uit nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald, en laat het apparaat vervolgens 's nachts opladen.

De LED brandt groen, wanneer het apparaat volledig is opgeladen, en daarna gaat de LED uit.

Configuratie :

Nee! Er is geen software nodig!
Wanneer leGPSBip+ is aangesloten op een computer, gedraagt het zich als een USB-stick, en zijn de mappen/bestanden toegankelijk via de bestandsverkenner. De tracks (IGC- en KML-bestanden) worden opgeslagen in de map "tracks".
 
Voor de configuratie van leGPSBip+ is er de web-app leConfigurator, die hier verkrijgbaar en ook op het apparaat. Het is een eenvoudige webpagina die ook offline werkt.
 
Tracks worden standaard als volgt gesorteerd op datum in submappen (ze kunnen ook plat gesorteerd worden om export naar software voor vluchtbeheer te vergemakkelijken):
 

leGPSBip+ kan worden aangesloten op elke Windows, Linux of Mac.

leGPSBip+ mag niet op geen enkele manier worden geformatteerd, omdat dit de garantie van de fabrikant kan doen vervallen.

Updates :

Dit betekent dat u de sensoren moet kalibreren om van de Vario Instant te kunnen profiteren.

Bedankt voor volg de hier beschreven procedure.

Dit geldt niet voor de leGPSBip+, de sensoren zijn in de fabriek gekalibreerd, en Instant Vario is standaard ingeschakeld.

Het is niet mogelijk een nieuwe kalibratie te forceren. Het is inderdaad niet nodig om het opnieuw te doen (zelfs niet na een update of een reset). Als het de eerste keer is gedaan en het is gevalideerd (stembevestiging), dan zijn de sensoren correct en definitief gekalibreerd. Waren ze niet correct gekalibreerd, dan was de kalibratie mislukt en was het proces opnieuw begonnen totdat de kalibratie was gevalideerd.

 1. Het taalpakket downloaden
 2. Sluit leGPSBip+ aan op USB (zie hoofdstuk "Bestandsoverdracht en opladen" van de handleiding) naar een computer
 3. Vervang het oude bestand door het nieuwe in de map "voices".
 4. Laat leGPSBip+ aangesloten totdat hij stopt met knipperen, klik dan op "Uitwerpen".
 5. Koppel leGPSBip+ los en zet hem aan.

 

Er moet altijd minstens één taalpakket in de map "voices" staan.

Wanneer u uw GPSBip+ op uw computer aansluit, verschijnt deze als een USB-stick in uw bestandsverkenner.

Zijn stamboom moet er als volgt uitzien:

Als de map "voices" of het bestand "gpsbip-configurator.html" wordt verwijderd, zal het apparaat niet meer goed functioneren. Ze mogen ook niet hernoemd worden. En de leGPSBip+-schijf mag in geen geval worden geformatteerd, want dan vervalt de fabrieksgarantie.

Alleen het bestand "config.gpsbip" kan worden gewist, dit komt overeen met het uitvoeren van een reset (20 seconden op de knop drukken).

De map "voices" moet altijd minstens één taalpakket bevatten. U kunt taalpakketten die u niet gebruikt verwijderen. Als een taalpakket buiten de map "voices" wordt geplaatst, zal het niet werken.

De map "tracks" bevat de opgenomen tracks. Ze zijn gesorteerd op datum of flat.

Tracebestanden en datummappen kunnen desgewenst worden gewist.

 1. Het apparaat uitschakelen
 2. Sluit het aan op een computer via USB
 3. Open de Configurator
 4. Klik op "Load config", en volg de instructies
 5. Het versienummer zal zichtbaar zijn onder Systeem > meer (zie screenshot hieronder)
Screenshot_firmware_version_number

Vario:

De vario is standaard stil op de grond: u moet opstijgen om de vario te activeren (variatie van meer dan 1,5m/s).
(als alternatief zal het veranderen van het volume deze functie ook activeren)

Als de batterij bijna leeg is, wordt het volume verlaagd om zo weinig mogelijk stroom te verbruiken en de GPSBip+ zo lang mogelijk door te laten gaan met het opnemen van het nummer.

Tijdens de vlucht laadt de leGPSBip+ op via zijn zonnecel, en wanneer het batterijniveau stijgt, stijgt ook het volume.

Het is geen bug, het is een functie: zeroing!

Dit geluid bestaat uit korte modulaties die een zwakke lift aangeven (van -30cm/s tot uw instelling voor de klimsnelheid, standaard +20cm/s), niet sterk genoeg om te rollen, maar die u helpen de nabijgelegen thermiek te vinden.

Om het te activeren of te deactiveren dubbelklikt u gewoon op de knop.

 1. Indien geactiveerd in de ConfiguratorDe gemiddelde stijgsnelheid kan worden aangekondigd door leGPSBip+. Het wordt geïntegreerd over de laatste 15 seconden voor de aankondiging.

GPS:

Het interne geheugen is 8GB, dat zijn ongeveer 20.000 vluchten!

Ja, de leGPSBip+ kan uw track opnemen tijdens het wandelen, fietsen of skiën. Er is zelfs een speciale optie in de configuratie-applicatie: het laat uw track goed geaard blijven in Google Earth.

Ook is de leGPSBip+ speciaal ontworpen voor paragliding. Het heeft goede satellietontvangst nodig, dus het kan satellieten verliezen wanneer het bijvoorbeeld in het bos onder bomen komt, waardoor er gaten in de baan kunnen ontstaan.

leGPSBip+ is niet waterdicht, wij raden het gebruik aan boord van een boot af.

In de Configurator, in de sectie "GPS", onder het tabblad "advanced", deactiveert u de optie "HFCK ground track (2D)".

(deze optie is nuttig voor bijvoorbeeld wandel- en vliegroutes)

Het KML-bestand registreert altijd de hoogte.
De "HFCK grondspoor (2D)" is alleen een weergave optie. Als u een track hebt met deze optie ingeschakeld, kunt u in Google Earth nog steeds overschakelen naar 3D:

 1. klik in de linkerkolom met de rechtermuisknop op de regel "Route" (3 rode stippen + de datum van de vlucht)
 2. "Instellingen" of "Info".
 3. kies in het tabblad "Hoogte" voor "Absoluut".

Het geregistreerde IGC-bestand is FAI-CIVL gecertificeerd.

Last:

Ja, elke stroombron (van 200mA tot 4A) kan worden gebruikt: computer, smartphone-oplader, sigarettenaansteker, externe batterij (van elke capaciteit).

Stodeus-instrumenten hebben een standaard USB-aansluiting en kunnen met elke kabel worden opgeladen. U kunt elke USB-lader gebruiken, standaard 5V of Quick Charge (QC), Power Delivery (USB-C PD), aangezien de instrumenten volledig compatibel zijn met USB.

Connectiviteit :

Omdat deze apparaten schaars worden op de markt, en er te veel hardwareverschillen zijn tussen batches, kunnen we geen connectiviteit garanderen op zoveel verschillende apparaten, en ondersteunen we deze functie niet langer.

leGPSBip+ kan alleen worden aangesloten op Android-smartphones en -tablets. Meer informatie over de connectiviteitspagina.

Nee. De zonnecel is krachtig genoeg voor leGPSBip+, maar niet voor een ander apparaat.