Hier kunt u de laatste software-update voor uw UltraBip downloaden.

Hoe mijn toestel bij te werken, stap voor stap :

Firmware downloaden

De UltraBip via USB op de computer aansluiten 

Plaats het gedownloade bestand in de root van de UltraBip, met behulp van de bestandsverkenner of finder

Klik op "Uitwerpen".

Nog steeds aangesloten via USB, druk eenmaal op de UltraBip knop, en wacht op bevestiging.

Wacht tot de LED groen oplicht, dan klinkt de overwinningsmelodie.

De update is compleet!

Om van de nieuwe functies te kunnen profiteren, moet u dan uw voicepack bijwerken.

OPMERKING: De vario is standaard stil op de grond: u moet opstijgen om de vario te activeren. (als alternatief zal het veranderen van het volume de vario activeren)

Heb je hulp nodig?

Klik hier om naar de downloadpagina van het stemmenpakket te gaan. Er moet altijd minstens één taalpakket in de map "voices" staan.
 1. Het apparaat uitschakelen
 2. Sluit het aan op een computer via USB
 3. Open de Configurator
 4. Klik op "Load config", en volg de instructies
 5. Het versienummer zal zichtbaar zijn onder Systeem > Geavanceerd (zie screenshot hieronder)

In geval van moeilijkheden kunt u de geavanceerde herstelmodus openen met de volgende procedure:

 1. Het apparaat via USB aansluiten op een computer
 2. Druk op de knop voor 30s
 3. Download dit bestand
 4. Plaats het bestand in de root van het apparaat
 5. Laat het apparaat aangesloten totdat het niet meer knippert en klik dan op "Uitwerpen".
 6. Nog steeds aangesloten via USB, zet u het apparaat aan en wacht u tot de LED continu groen brandt, gevolgd door de overwinningsmelodie.
 7. U kunt nu installeer de laatste firmware versie

2023-04-27:

Grote veranderingen:
- BT afstandsbediening modus
- BT XCSoar-compatibiliteit
- Vluchtstatistieken: meer gegevens beschikbaar (zie configurator)
- KML-statistieken: meer statistieken beschikbaar
- Stem: veel meer talen beschikbaar
- Vz lift sink informatie: meer gemiddeld in de tijd
- Profielnaam uitgesproken bij het opstarten (zie configurator)
- BT-apparaatnaam, ook aanpasbaar met pilotennaam (zie configurator)
- Tijd/vluchtduur, betere stemzinnen
- Voicepack-formaat: nieuw efficiënt kleiner en gecomprimeerd formaat
- Ultrasnelle GPS fix indien laatste fix onder 24u
- Vario-piepvolume verlaagd tijdens spraakaankondiging
- Vario-demo met 4x klikken
- Diverse bugs en glitches verholpen

2022-12-24:

Grote veranderingen:
- vario algo belangrijke verbetering
- vario standaard curve verandering
- vario integratie tijd menu (knop menu & configurator)
- vluchtniveau-alarmen (configurator)
- automatische spraakaankondiging (drievoudige klik & configurator)
- IGC baanformaat FAI/CIVL-conform
- KML in 3D en op de grond, beide formaten tegelijk
- barometrische hoogtekalibratie vóór de start
- track-log map formaat
- startdetectie met geofence (naast Vz)
- automatische uitschakeling met geofence

Kleine veranderingen:
- config file lang bug cleanup
- vario mute when not moving
- BLE-verbindingsaankondiging verbeterd
- IGC track bestand: glider type entry fix
- KML: maximale VZ weergeven in m/s in plaats van cm/s
- BLE-advertentietijd is nu 5min na inschakelen
- IGC-spoorbestand uniek S/ID
- LED: opladen en USB aangesloten: helderheid verminderen

2022-10-13:

- Configurator: vario tone editor audio preview fix voor verschillende webbrowsers.
- Startdetectie verbeterd: Vario ingeschakeld bij Vz > 1,75m/s. Track recording start met minimum snelheid van 10km/h.
- Volume veranderingen (meer dan 1 volume verandering) start vario.

Eerste release (2022-09-19)

Zie voor meer informatie de FAQ.